dimarts, 22 de març de 2011

Superherois Serra i Abella


Activitats d’ensenyament - aprenentatge

1.     Realització dels croquis, esbossos, story boards… per a la planificació de les presses fotogràfiques encaminades a reproduir fotogràficament una vinyeta, o una  portada  d’una revista  d’un reconegut  dibuixant, o bé  d’una sèrie reconeguda de còmic de superherois de Marvel  o DC i també d’altres superherois que neixen a d’altres mitjans d’expressió visual  com la televisió, el cinema o Internet.
2.     Realització, edició i manipulació digital d’aquestes imatges per aconseguir  l’efecte de “realisme” desitjat.
3.     Realització del esquema o esquemes d’il·luminació amb els seus punt de llum.
4.     Realització de les mostres de color, brillantor, contrast, filtratge, i en general, de totes aquelles  característiques estètiques necessàries per aconseguir l’efecte expressiu final.
5.     Ús del programa photoshop i de bona part de les seves eines i possibilitats per tal de dur a terme aquesta activitat.
6.     Memòria final que reculli pas a pas, totes les activitats desenvolupades per l’alumne. Des dels esbossos inicials (dibuixos personatge, croquis o planta del decorat, esquema d’il·luminació, mostres de textures, colors, contrast...) passant per la sessió fotogràfica i acabant per les eines i processos emprats amb photoshop.   També caldrà una justificació de la tria realitzada, dades biogràfiques i sobretot  professionals sobre l’autor/a/rs   i referents biogràfics del superheroi en qüestió.
7.     Data finalització de l’activitat: 17-03-2011. última d’entrega: 24-03-2011.
8.      NOVES DATES:      07-04-2011 entrega      14-04-2011 Penjat al Blogger